Ljubezen ima dovolj potrpljenja, da prenese nepopravljive napake.
Untitled Document
Novice
MMSM v medijih
Untitled Document
Statut MMSM
(Word)
Zakon o mladinskih svetih
(Word)
Statut MMSM
(Acrobat)
Zakon o mladinskih svetih
(Acrobat)


O MESTNEM MLADINSKEM SVETU MARIBOR (MMSM)

Mestni Mladinski svet Maribor (MMSM) je nosilec mladinskega dela in mladinske politike na lokalni ravni ter predstavlja osnovo za sodelovanje mladih v lokalni skupnosti. Po sprejetju Zakona o mladinskih svetih v letu 2000 je bil julija 2002 ustanovljen Mestni Mladinski svet Maribor kot združevalni in predstavniški organ lokalnih mladinskih organizacij in lokalnih enot večjih mladinskih organizacij. Tako Mestni Mladinski svet Maribor združuje prostovoljna društva, zveze društev in mladinske organizacije, ki imajo najmanj 70% članstva in vodstva v starosti od 15 do 29 let.

Mestni Mladinski svet Maribor zastopa interese mladih pri Mestni občini Maribor oz. lokalnih oblasteh in se z njimi pogaja o deležu občinskega proračuna, ki bo namenjen mladim oz. mladinskim organizacijam. Prav tako ima v skladu z zakonom pravico do podajanja mnenj v vseh zadevah, obravnavanih v občinskih organih, ki se nanašajo na mlade. Kot organizirana oblika ima tudi možnost prirejanja različnih aktivnosti ter se posluževati različnih oblik pridobivanja sredstev za delovanje in razvoj (občinski razpisi, Urad RS za mladino, program MLADINA idr.).

Mestni Mladinski svet Maribor sistematično vzpodbuja razvoj informiranja in svetovanja za mlade, kar predstavlja enega od najpomembnejših mehanizmov za povečanje ter spodbujanje družbene participacije mladih, njihove socialne integracije, osebnostnega razvoja in avtonomije.

Sodelujemo s številnimi organizacijami v Sloveniji in tujini, med drugim smo tudi člani svetovne organizacije nevladnih organizacij WANGO (www.wango.org).

 Mestni Mladinski svet Maribor je 3. julija 2004 uradno in slovesno odprl svoje nove prostore, ki se nahajajo na Trgu revolucije 9 v Mariboru (zemljevid).

Kakšna se vam zdi spletna stran MMSM?

Zelo dobra
Dobra
Povprečna
Slaba
Zelo slaba
Ne vem

 
Avalon Design