Biti pripravljen je veliko, znati cakati, je se vec, toda izkoristiti pravi trenutek, je vse.
Untitled Document
Untitled Document

ORGANI MMSM

ZBOR:

Predstavniki organizacij - članic MMSM
(volilno pravico ima 1 predstavnik vsake članice)


UPRAVNI ODBOR:

 • Uroš Kojc (področje za mednarodno sodelovanje)

NADZORNI ODBOR:

 • Bojan Slana
 • Alenka Težak
 • Andrej Knez

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

 • Zlatko Žilarevič
 • Nina Kirbiš
 • Jernej Šumečnik

KOMISIJA ZA ČLANSTVO:

 • Matjaž Šenet
 • Mirjana Brus Poglajen
 • Marjan Pučnik
 • Matej Šauperl

Kakšna se vam zdi spletna stran MMSM?

Zelo dobra
Dobra
Povprečna
Slaba
Zelo slaba
Ne vem

 
Avalon Design