Kdor bi rad do sebe, mora cez pušcavo brez vode, z vero, da je nekje studenec. In je. Globoko v nas. Kdor iz njega pije, zmore pot in pride do sebe.
Untitled Document
Novice
MMSM v medijih
Untitled Document

DELOVANJE MMSM

  • deluje v interesu članic in predstavlja ter uveljavlja njihove interese v razmerju do lokalne skupnosti, države in javnosti;
  • vzpodbuja povezovanje in medsebojno sodelovanje članic MMSM;
  • izvaja vpliv na mladinsko politiko v lokalni skupnosti in državi;
  • vzpodbuja razvoj in aktivno udeležbo članic MMSM v javnem življenju;
  • razvija in vzpodbuja sodelovanje združenja in njegovih članic s sorodnimi organizacijami doma in po svetu;
  • sodeluje z nevladnimi, vladnimi, zasebnimi in drugimi institucijami, ki lahko prispevajo k uspešnemu delovanju in razvoju dejavnosti za mlade.

Kakšna se vam zdi spletna stran MMSM?

Zelo dobra
Dobra
Povprečna
Slaba
Zelo slaba
Ne vem

 
Avalon Design