Možje gradijo hiše, žene ustvarjajo dom. Angleški pregovor
Untitled Document
Novice
MMSM v medijih
Untitled Document

CILJI MMSM

  • doseči večjo mero sodelovanja med mladinskimi organizacijami v Mariboru, v Sloveniji in tujini ter na ta način krepiti vlogo mladih in mladinskih organizacij v lokalni skupnosti;
  • ponuditi mladim možnost aktivnega sooblikovanja vsega, kar se z njimi in za njih dogaja v lokalni skupnosti;
  • vzpodbujati vključevanje mladih v procese odločanja in sprejemanja pravne regulative na področjih, ki zadevajo mlade;
  • zagotavljati okolje, ki vzpodbuja ustvarjanje, kreativnost, motivacijo in prepoznavanje individualnih potencialov mladih, da bodo lahko v okolju našli svoje življenjske cilje in jih udejanjali v družbi;
  • s sodelovanjem mladih v vseh procesih življenja vplivati na nastanek okolja, ki bo vir motivacije in življenjskega optimizma ter bo na enakopravnih temeljih zagotavljal nagrajevanje znanja in dela;
  • zagotavljati mladim mesto v informacijski družbi, dostopnost informacijskih in komunikacijskih kanalov ter povečati vlogo informacijske tehnologije;
  • s sodelovanjem z drugimi institucijami prispevati k zavedanju pomena varstva okolja ter osebnega fizičnega in psihičnega zdravja vsakega posameznika.

Kakšna se vam zdi spletna stran MMSM?

Zelo dobra
Dobra
Povprečna
Slaba
Zelo slaba
Ne vem

 
Avalon Design